नाचो कुएस्टा

सामान्यमा टेक्नोलोजीको बारेमा उत्कट र विशेष गरी एप्पल। मलाई MTB मन पर्छ र बाइक चलाउन असम्भव स्थानहरूमा।

Nacho Cuesta जून २०१२ देखि १ articles लेख लेखिएको छ