इग्नासियो साला

90 ० को दशकको शुरूदेखि, जब पहिलो कम्प्युटर मेरो हातमा आयो, म टेक्नोलोजी र कम्प्युटि toसँग सम्बन्धित सबै कुरामा उत्साहित छु।

इग्नासियो सालाले अगस्त २०१ 1399 देखि १,2015 articles लेख लेखेका छन्