जोस अल्फोसे

म सबै चीज मन पराउँछु जुन टेक्नोलोजी र ग्याजेटहरूसँग गर्नु पर्छ। म सँधै सबै चालहरू जान्न चाहान्छु जुन विभिन्न प्रकारका ग्याजेटहरू हुन्, हाम्रो फुर्सत वा कामको लागि यत्तिको उपयोगी।

जोस अल्फोसेले जून २०१ 90 देखि articles ० लेख लेखेका छन्