جوز روبیو

د ټیکنالوژۍ او موټرو نړۍ په اړه ځوان احساساتي. په ژور ډول د گیجاتو پیژندل ، د دوی د کار څرنګوالي یا د دوی پرمختګ څرنګوالي په اړه یو څه هغه څه دي چې زه یې په اړه لیوالتیا لرم.

جوس روبیو د جون 39 راهیسې 2018 مقالې لیکلي دي