پابلو اپاریسیو

زه د بریښنایی وسایلو سره مینه لرم زما لوی اضافه کول هر ډول میوزیک ته غوږ نیسي او د ګیتار او باس سره غږیدل چې زما محدودیت اجازه ورکوي. د هرې نوې ورځې سره ، زما یو بل شکونه هم ډیریږي: د غرنۍ موټرسایکل اخیستل او د سړکونو په اوږدو کې چې زه پوهیږم او نور چې ما کشف کړي.