ජෝර්ඩි ගිමිනෙස්

තාක්‍ෂණය හා සියලු ආකාරයේ ගැජට් වලට මම කැමතියි. මම 2000 දශකයේ සිට සියලු වර්ගවල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ විශ්ලේෂණය කර ඇති අතර එළියට පැමිණීමට නියමිත නව මාදිලි පිළිබඳව මම සැමවිටම දනිමි. මගේ වෙනත් ආශාවන්, ඡායාරූපකරණය සහ පොදුවේ ක්‍රීඩා කරන විට මමත් මා සමඟ රැගෙන යන්නෙමි. ඔවුන් නොමැතිව ඔවුන් සමාන නොවනු ඇත!

ජෝර්ඩි ගිමිනෙස් 833 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත