රූබන් ගල්ලාර්ඩෝ

නව තාක්ෂණයන් මගේ සැබෑ ආශාවයි. වෙළඳපොළට පිවිසෙන ඕනෑම ගැජට් එකක් ගැන කතා කරන පළමු දිනය ලෙස මම දිගටම සතුටින් සිටිමි: විශේෂාංග, උපක්‍රම, ... කෙටියෙන් කිවහොත්, ඕනෑම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම.

රූබන් ගල්ලාර්ඩෝ 340 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත