Ignáca izba

Od začiatku 90. rokov ma nadchlo všetko, čo súvisí s technológiou a výpočtovou technikou. Z tohto dôvodu je testovanie každého gadgetu, ktorý prinesú veľké i malé značky, jeho analýza, aby sa z neho vyťažilo maximum, jedno z mojich najpríjemnejších koníčkov.