Isaac

I apasionuar pas teknologjisë, veçanërisht kompjuterëve dhe elektronikës. Gjithmonë i gatshëm për të mësuar në këtë botë interesante, ku çdo ditë del nga data nëse nuk e bën. Gjithashtu, gjithmonë i gatshëm për të ndarë njohuri dhe informacion me të tjerët përmes blogjeve të ndryshme si ky.