Foto e Lajmeve

Profili i redaktorit të Actualidad Foto, një faqe në internet e specializuar në fotografi që në Mars 2015 u integrua në Actualidad Gadget.

Actualidad Foto ka shkruar 27 artikuj që nga marsi 2015