Paul Ortega

Gazetar i specializuar në teknologji dhe udhëtime. Unë udhëtoj nëpër botë duke zbuluar pajisje dhe vende të reja, megjithëse zakonisht banoj në Los Angeles. Udhëtar, sipërmarrës dhe impulsiv.