ИСО, АСА и ДИН

У данашње време када се позивамо на индекс фотографске осетљивости филма, фотосензибилне површине или сензора ...