ISO, ASA och DIN

Numera när vi hänvisar till indexet för fotografisk känslighet hos en film, ljuskänslig yta eller en sensor ...