ดอเรียน มาร์เกซ

คลั่งไคล้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ติดแกดเจ็ต และเขียนทุกอย่างที่สามารถช่วยคุณได้