น้ำส้มสายชู Killer

Vinagre Asesino เป็นเว็บไซต์ที่ทุ่มเทให้กับซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ปัจจุบันรวมอยู่ในส่วนซอฟต์แวร์ของ Actualidad Gadget