เอเดอร์เอสเตบัน

ฉันสนใจเทคโนโลยีมากโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ฉันสนุกกับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับแกดเจ็ตและทดสอบพวกเขาเพื่อค้นพบดังนั้นหากพวกเขาส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาหรือเป็นแกดเจ็ตที่ไม่น่าสนใจในแต่ละวัน