Paco L Gutierrez

ผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกดเจ็ต ฉันตระหนักดีถึงอุปกรณ์หลายชิ้นที่เปิดตัวในแต่ละปีเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ฉันสนใจมากที่สุด เมื่อบรรลุแล้วฉันจะวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับ

Paco L Gutiérrezได้เขียนบทความ 71 บทความตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019