ไอแซก

มีใจรักในเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เต็มใจที่จะเรียนรู้ในโลกที่น่าสนใจนี้เสมอ โดยที่ทุกๆ วันคุณจะตกยุคถ้าคุณไม่ทำ ยังเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้และข้อมูลกับผู้อื่นผ่านบล็อกต่างๆ เช่นนี้