การสะสม

Acumos เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์สเป็นไปได้

หลายอย่างเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ดูเหมือนจะได้รับการพัฒนาและทั้ง บริษัท เอกชนรัฐและ บริษัท ต่างๆ ...

การโฆษณา

แนวคิดห้าประการที่ Windows 10 ควรนำมาใช้จากการแข่งขัน

Windows 10 ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากขึ้นทุกวัน ข้อเท็จจริงนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ ข้อมูลใหม่ปรากฏจริงทุกวัน ...

แสดงและซ่อนแอปพลิเคชั่นเริ่มต้นใน Ubuntu 14.10 พร้อมเคล็ดลับเล็กน้อย

ในช่วงเวลาหนึ่งเราได้แนะนำความเป็นไปได้ในการจัดการแอปพลิเคชันเหล่านั้นที่เริ่มต้นใน Windows ...