Paco L Gutierrez

Mahilig sa mga bagong teknolohiya, ngunit lalo na ang mga gadget. Napaka-alam ko ang maraming mga aparato na inilalabas bawat taon upang makuha ang mga gadget na pinaka-interesado ako. Kapag nakamit, pinag-aaralan ko ang mga ito nang malalim upang malaman ang mga benepisyo na mayroon sila.

Si Paco L Gutiérrez ay sumulat ng 71 na artikulo mula Nobyembre 2019