Isaac

Masigasig sa teknolohiya, lalo na sa computer at electronics. Palaging handang matuto sa kawili-wiling mundong ito kung saan araw-araw kang lumalabas kung hindi. Gayundin, laging handang magbahagi ng kaalaman at impormasyon sa iba sa pamamagitan ng iba't ibang mga blog tulad ng isang ito.