Larawan ng placeholder ni Cristina Torres

Madamdamin tungkol sa internet at mga bagong teknolohiya, palagi kong ginusto ang pagsubok sa lahat ng mga gadget na nahulog sa aking kamay, natuklasan ang lahat ng mga gamit na mayroon sila, at inihambing ang mga ito sa kanilang nakaraang mga bersyon upang makita kung talagang napabuti. Gusto kong malaman ang lahat ng mga balita tungkol sa mga gadget na nakukuha ko, kaalaman na gusto kong ibahagi sa iyo.

Si Cristina Torres ay sumulat ng 1 mga artikulo mula noong Hulyo 2014