ISO, ASA ve DIN

Bugün bir filmin, ışığa duyarlı yüzeyin veya bir sensörün fotografik duyarlılık indeksinden söz ettiğimizde ...