Ana Carolina

Tôi là một kỹ sư hóa học, nhưng tôi đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là người viết nội dung SEO. Luôn sẵn lòng truyền đạt những nội dung thú vị và học hỏi những điều mới cho phép tôi phát triển bản thân và chuyên môn.