Paco L Gutierrez

Người yêu thích công nghệ, tiện ích nói chung và trò chơi điện tử. Thử nghiệm Android từ thời xa xưa.

Paco L Gutiérrez đã viết 69 bài báo kể từ tháng 2019 năm XNUMX