Paco L Gutierrez

Người yêu thích công nghệ mới, nhưng đặc biệt là tiện ích. Tôi rất biết về nhiều thiết bị được phát hành mỗi năm để có thể nhận được những tiện ích mà tôi quan tâm nhất. Sau khi đạt được, tôi đi sâu phân tích chúng để biết được lợi ích mà chúng có được.