Phòng Ignatius

Từ đầu những năm 90, tôi đã đam mê mọi thứ liên quan đến công nghệ và máy tính. Vì lý do này, thử nghiệm bất kỳ thiết bị nào mà các thương hiệu lớn và nhỏ mang ra, phân tích nó để tận dụng tối đa, là một trong những sở thích thú vị nhất của tôi.