Ignacio Sala

Từ đầu những năm 90, khi chiếc máy tính đầu tiên đến tay tôi, tôi đã đam mê mọi thứ liên quan đến công nghệ và máy tính.

Ignacio Sala đã viết 1399 bài báo kể từ tháng 2015 năm XNUMX