John Louis Groves

Một chuyên gia máy tính mặc dù là người yêu thích thế giới công nghệ nói chung và người máy nói riêng, nhưng niềm đam mê đã khiến tôi phải nghiên cứu và điều tra toàn bộ hệ thống mạng để tìm kiếm bất kỳ loại tiện ích nào mới lạ, cho dù là để học tập hay dự án.