Manuel Ramirez

Gadgetmaniaco, người thích thử nghiệm các tiện ích có thể được sử dụng để thể hiện bản thân trong bất kỳ hình thức nghệ thuật nào. Ngoài ra, tôi thích thử nghiệm bất kỳ thiết bị nào theo cách của mình, vì vậy tôi có rất nhiều kinh nghiệm với các công nghệ mới và tôi thích giải quyết mọi nghi ngờ có thể nảy sinh trong quá trình sử dụng và xử lý nó.