Joaquin Garcia

Nhà khoa học máy tính luôn thích nghiên cứu các tiện ích mới sắp xuất hiện trên thị trường. Nếu có một việc mà tôi thích dành thời gian rảnh, đó là khám phá kỹ lưỡng mọi thiết bị điện tử theo cách của tôi.

Joaquin García đã viết 100 bài báo kể từ tháng 2014 năm XNUMX