Joaquin Romero

Tin vào công nghệ là một triết lý sống mà tôi không ngừng thực hành và tôi muốn bạn chia sẻ cảm xúc hiểu biết và học hỏi về những phát triển công nghệ xung quanh chúng ta. Đó là một thế giới đầy những cơ hội mà chúng ta có thể tận dụng để phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là tận hưởng những sự phát triển này một cách cận cảnh. Tôi muốn trở thành người đưa bạn đến gần hơn với những đổi mới và xu hướng thị trường để cho bạn biết những tin tức tốt nhất trên thế giới. Tôi là kỹ sư hệ thống, người viết nội dung web và nhà phát triển web. Chuyên về các chủ đề công nghệ và đổi mới của các sự kiện hàng ngày nhằm trực tiếp nâng cao kiến ​​thức của bạn trong thế giới công nghệ tuyệt vời.