Juan Collilla

Tôi là một chàng trai yêu thích công nghệ. Tôi thích học miễn là về chủ đề đó, đặc biệt là các thiết bị. Bất cứ ai cũng quan tâm đến tôi, nhưng máy bay không người lái, tự động hóa và / hoặc tự động hóa gia đình và trí tuệ nhân tạo là điểm yếu của tôi.