Rafa Rodriguez Ballesteros

Luôn kết nối với các tiện ích và phụ kiện công nghệ. Tôi thử nghiệm, phân tích và viết về điện thoại thông minh và tất cả các loại tiện ích, phụ kiện và thiết bị công nghệ thời điểm hiện tại. Cố gắng luôn "trực", học hỏi và bám sát mọi tin tức.

Rafa Rodríguez Ballesteros đã viết 69 bài báo kể từ tháng 2018 năm XNUMX