Giấm giết người

Vinagre Asesino là một trang web dành riêng cho phần mềm và máy tính cơ bản. Nó hiện được tích hợp vào phần phần mềm của Actualidad Gadget.