Hướng dẫn: Cách chụp ảnh đen trắng

Chuyển ảnh chân dung của bạn sang đen trắng là một cách tuyệt vời để thêm không khí cho chúng. Hôm nay tôi mang đến cho bạn Hướng dẫn: Cách chụp ảnh đen trắng

3 nơi để mua và bán ảnh

Vào khoảng thời gian này trong năm, hai điều xác định một công ty ảnh Microstock là mức độ liên quan của nội dung và các giao dịch tốt.

ISO, ASA và DIN

Ngày nay khi chúng ta đề cập đến chỉ số độ nhạy chụp ảnh của phim, bề mặt cảm quang hoặc cảm biến ...