Hexadrone skyview wifi, phân tích đầy đủ

Hexadrone skyview wifi là một máy bay không người lái vui nhộn với 6 cánh quạt, video thời gian thực và nút trang chủ. Quyền tự chủ trong 10 phút và 100 mét hành động

10 thành công của công nghệ 2010

Chúng ta chỉ còn một tháng nữa là đến cuối năm 2010. Trong năm, những phát minh mới đã xuất hiện có thể thay đổi cách sống ...