Mark Zuckerberg

Jarvis, quản gia ảo của Mark Zuckerberg

Thông qua một trang trên Facebook, Mark Zuckerberg giới thiệu với chúng ta về Jarvis, một dự án do chính anh ấy phát triển, nơi anh ấy đã tạo ra một quản gia ảo.

ý nghĩa

Sense, vua của đồng hồ báo thức

Chúng tôi giới thiệu cho bạn Sense, thiết bị theo dõi giấc ngủ sẽ giúp bạn sống tốt hơn và thoát khỏi sự lỗi thời được lập trình.