UPaco L Gutierrez

Umthandi wetekhnoloji, izixhobo ngokubanzi nakwimidlalo yevidiyo. Ukuvavanya i-Android ukusukela kudala.