UCristina Torres obambe umfanekiso

Ukuthanda i-intanethi kunye netekhnoloji entsha, bendihlala ndikuthanda ukuzama zonke izixhobo eziwe ezandleni zam, ukufumanisa zonke izinto ebebenazo, nokuzithelekisa neenguqu zabo zangaphambili ukubona ukuba ziphucuke ngokwenene. Ndiyathanda ukwazi zonke iindaba ngezixhobo endizifumanayo, ulwazi endiya kuthanda ukwabelana ngalo nawe.

UCristina Torres ubhale amanqaku e-1 ukusukela ngoJulayi 2014