UPablo Ortega

Intatheli ekhethekile kwezobuchwepheshe nasekuhambeni. Ngihamba umhlaba ngithola amadivayisi nezindawo ezintsha, yize ngivame ukuhlala eLos Angeles. Umhambi, usomabhizinisi kanye nomfutho.