Ana Carolina

Ja sam hemijski inženjer, ali imam 6 godina iskustva u radu kao pisac SEO sadržaja. Uvijek voljan komunicirati zanimljive sadržaje i naučiti nove stvari koje mi omogućavaju lični i profesionalni razvoj.