PPSSPP

Set o efelychwyr ar gyfer iOS

Byddem i gyd yn hoffi gallu chwarae gemau o bob consol, ond mae hynny'n gofyn am wariant sylweddol ar gonsolau a gemau, dyna bwrpas efelychwyr.

Dadlwythwch Slideshare

Heb fawr o driciau, bydd gennym y posibilrwydd o lawrlwytho'r sleidiau a'r cyflwyniadau o SlideShare gyda neu heb amddiffyniad wedi'i ymgorffori ynddynt.

Cynhanes y rhyngrwyd a'i borwyr

Ugain mlynedd yn ôl, pan anwyd ffenomen y rhyngrwyd, roedd sychder amlwg o offer i ecsbloetio'r we. Gwnaeth MSC Mosaic hanes yno.

Sut i rwystro gwasg AEDE yn y porwr

Mae ffi Google / AEDE yn gam mawr iawn yn ôl y mae llywodraeth Sbaen newydd ei gymeradwyo. Os nad ydych am gydweithio â'r gyfradd hon, byddwn yn dangos i chi sut i wneud hynny.

Sut i amgryptio e-byst am ddim

Os ydych chi eisiau amgryptio negeseuon i'w hanfon yn breifat at eich cysylltiadau mewn e-bost dilynwch yr awgrymiadau rhad ac am ddim hyn.