Dadlwythwch WhatsApp ar gyfer Blackberry

Whatsapp ar gyfer Blackberry

WhatsApp yw'r cleient negeseuon gwib y gofynnir amdano fwyaf oll, ar hyn o bryd mae ganddo gannoedd o filiynau o ddefnyddwyr ledled y byd. Yn yr un modd, daeth BlackBerry yn un o'r prif wneuthurwyr ffonau clyfar, felly, Whatsapp ar gyfer Blackberry ar gael hefyd. Mae gosod WhatsApp ar y dyfeisiau bach hyn gyda bysellfwrdd corfforol mor hawdd ac mor gyflym ag ar unrhyw un arall, diolch i'r gefnogaeth wych y mae WhatsApp yn ei rhoi i nifer sylweddol o lwyfannau, fel y gallwn lawrlwytho WhatsApp ar gyfer Blackberry yn y ffordd symlaf o'i siop ei hun. Ceisiadau.

Dadlwythwch WhatsApp ar gyfer BlackBerry am ddim

Oddi wrth eich hun Byd BlackBerry mae popeth yn dod yn llawer haws, rydyn ni'n mynd i mewn i hyn LINK a chlicio ar y botwm lawrlwytho sy'n ymddangos wrth ymyl eicon y cais. Bydd yn gofyn yn awtomatig am ein ID BlackBerry, unwaith y bydd wedi'i nodi, bydd y lawrlwythiad yn dechrau, mae'n rhaid i ni aros i'r lawrlwythiad gwblhau er mwyn bwrw ymlaen â'i osod.

Bydd y cysylltiadau'n cael eu cydamseru'n uniongyrchol â'r cymhwysiad WhatsApp ar ôl i ni gwblhau'r weithdrefn gosod a chyflwyno. Yn y camau cyntaf, fel bob amser, bydd y cais yn gofyn i ni am rif ffôn, mae'n rhaid i ni nodi yr un rhif cerdyn SIM ein bod yn defnyddio i fwrw ymlaen â'r cod actifadu. Ar ôl ei nodi, bydd yn gofyn i ni am enw defnyddiwr a ffotograff proffil os penderfynwn wneud hynny.

A yw WhatsApp am ddim am byth i Blackberry?

Gallwn gloi y Gosodiad WhatsApp ar gyfer BlackBerry. Yn yr un modd ag yng ngweddill y llwyfannau, mae'r cais yn hollol rhad ac am ddim am byth, felly, ni fydd yn rhaid i ni adnewyddu ein tanysgrifiad i WhatsApp ac ni fydd byth yn dod i ben, felly gallwn bob amser gadw mewn cysylltiad â'n hanwyliaid. Mae sgwrsio yn hynod hawdd a chyflym, ac wrth gwrs, gallwn sefydlu sgyrsiau ag unrhyw un o'n cysylltiadau ar yr agenda sydd â WhatsApp wedi'i osod ar eu ffôn clyfar, beth bynnag yw'r brand a'r system weithredu y maent yn eu defnyddio.