Dadlwythwch Whatsapp

Whatsapp yw'r cleient negeseua gwib mwyaf poblogaidd. Mae miliynau o bobl yn ei ddefnyddio bob dydd ar eu ffôn symudol, llechen a chyfrifiadur.

Er hynny mae yna ddewisiadau amgen fel Telegram ac mae yna luosog rhesymau dros beidio â defnyddio WhatsApp, y gwir yw mai ein holl gysylltiadau yw'r un y maen nhw'n ei ddefnyddio fwyaf felly nes bod diwrnod yr ymfudo enfawr i blatfform arall yn cyrraedd, Bydd WhatsApp yn parhau i ddominyddu'r sector negeseuon ac am amser hir, galwadau trwy VoIP.

Dadlwythwch Whatsapp

Os oes gennych chi amheuon o hyd ynglŷn â sut lawrlwytho whatsapp Ar gyfer unrhyw un o'r dyfeisiau hyn, isod byddwn yn dangos i chi sut i'w wneud ar bob un o'r platfformau.

Ymhob un o'n sesiynau tiwtorial fe welwch wybodaeth fanwl ar gyfer gosod whatsapp ar declynnau lluosog, boed yn gyfrifiadur gyda Windows neu OS X, iPhone, iPad neu ffôn symudol neu lechen gyda Android wedi'i osod.

Methiannau cyffredin yn WhatsApp

Si Mae Whatsapp yn rhoi gwallau i chi, dyma ni'n eich dysgu chi sut i drwsio'r camgymeriadau mwyaf cyffredin o'r cleient negeseuon.

Er bod nid yw'n arferol cael problemau fel rheol Wrth osod y cymhwysiad ar ein dyfais, mae cyfres o amgylchiadau neu ofynion y gallant roi cur pen arall inni os na fyddwn yn cydymffurfio.

Gobeithiwn, gyda'r ddolen yr ydym wedi eich gadael ychydig linellau uwch eich pen datrys y broblem gyda'ch WhatsApp ac ymuno â'r gymuned wych sy'n ei defnyddio bob dydd.