خواکین گارسیا

دانشمند کامپیوتر که همیشه از تحقیق در مورد ابزارهای جدیدی که به بازار می آیند لذت می برد. اگر یک چیز وجود دارد که من دوست دارم اوقات فراغت خود را با آن سپری کنم ، بررسی کامل هر دستگاه الکترونیکی است که به من راه می یابد.

خواکین گارسیا از ژوئن 100 تاکنون 2014 مقاله نوشته است