سرکه قاتل

Vinagre Asesino وب سایتی بود که به نرم افزار و محاسبات اساسی اختصاص داشت. در حال حاضر در بخش نرم افزار Actualidad Gadget ادغام شده است.

Vinagre Asesino از سپتامبر 781 تاکنون 2015 مقاله نوشته است