Paco L Gutiérrez

Amante das novas tecnoloxías, pero sobre todo dos trebellos. Son moi consciente dos múltiples dispositivos que se lanzan cada ano para poder obter os trebellos que máis me interesan. Unha vez conseguido, analízoos en profundidade para coñecer os beneficios que teñen.