Lus Padilla

Mob siab txog cov thev naus laus zis, Kuv nyiam zoo li menyuam yaus nrog gadget. Kuv nyiam piv cov qauv sib txawv, nrhiav cov yam ntxwv tshiab, thiab tau paub cov tshiab uas tseem tsis tau muaj. Cov cuab yeej tuaj yeem ua rau peb lub neej yooj yim dua, uas yog vim li cas kuv nyiam qhia dab tsi kuv paub txog lawv.