Manuel Ramirez

Gadgetmaniaco, ຜູ້ທີ່ມັກການທົດສອບເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອສະແດງອອກໃນຮູບແບບສິນລະປະໃດໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂ້ອຍຮັກທີ່ຈະທົດສອບເຄື່ອງມືໃດໆທີ່ມາສູ່ຂ້ອຍ, ສະນັ້ນຂ້ອຍມີປະສົບການຫຼາຍກັບເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ໆ ແລະຂ້ອຍມັກແກ້ໄຂຂໍ້ສົງໄສໃດໆທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການ ນຳ ໃຊ້ແລະການຈັດການ.

Manuel Ramírezໄດ້ຂຽນບົດຂຽນເຖິງ 155 ຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ