Ruben gallardo

ເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ໆ ແມ່ນຄວາມມັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງຂ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ມ່ວນຊື່ນຄືກັບມື້ ທຳ ອິດທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືໃດໆທີ່ຕີຕະຫຼາດ: ຄຸນລັກສະນະ, ເຄັດລັບ, ... ເວົ້າສັ້ນໆ, ແມ່ນແທ້ໆທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກໃດໆ.

Ruben Gallardo ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 340 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2017