ਰਾਸਬਰਬੇ Pi 2

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਬੇਰੀ ਪਾਈ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਸਾ andੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ...

ਅਰਦਿਨੋ ਪੋਕੀਬਾਲ

ਅਰਡਿਨੋ ਪੋਕੇਬਾਲ, ਪੋਕੇਮੌਨਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਸਲ ਪੋਕੀਬਾਲ

ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਕੇਮੋਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ hardਖਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਕੇਬਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ...